Hranoly a latě – Sibiřský modřín

Je to skvělý materiál pro nosné konstrukce teras, podlah a objektů, které jsou vystaveny četným vlivům vlhkosti a jiným nepříznivým podmínkám.

Podkladové hranoly (hoblovaný) ze sibiřského modřínu – jde o trvanlivý a odolný materiál. Není náchylný k plísním a parazitujícím houbám.

Filtry
Kategorie
Kvalita
 • Zatím nejsou žádné podmínky
 • Zatím nejsou žádné podmínky
 • Zatím nejsou žádné podmínky

Klíčovou otázkou při zřizování terasy je její správné vybudování a správný výběr materiálů. Čím přesněji zvolíme rozměry a typ všech součástí, tím delší bude i životnost konstrukce.

Ke zhotovení exteriérových staveb se nejčastěji využívají systémy na hranolech. Jedná se o příčné hranoly –  trámy, které slouží jako určitá mezivrstva mezi základem (zpravidla z betonu nebo ze sloupků) a deskami podlahové krytiny.

Podkladové hranoly: přednosti a možnosti  

Podkladové hranoly na terasovou desku tvoří základ pro podlahovou krytinu. Jsou vystaveny značné zátěži, proto jsou kladeny značné nároky na pevnost a životnost.

Podobná konstrukce se vyznačuje mnoha přednostmi:

 • – zlepšení zvukové izolace;
 • – kvalitní a bezpečné rozdělení tlaku,
 • – větratelnost prostoru pod podlahou, tudíž nedochází k plísním, hnilobě ani jiným škodlivým procesům, možnost snadné a levné instalace komunikačních inženýrských systémů,
 • – rovný a přímý povrch podlahové krytiny,
 • – snadné opravy celé stavby a tak dále.


Pro zajištění kvality konstrukce při optimalizaci její ceny je výhodnější používat dřevěné hranoly. Ve srovnání s polymerovými či kovovými jsou levnější a při správném výběru druhu budou sloužit stejně dlouhou dobu.

Rozměry součástí závisejí na celkové konfiguraci stavby i na zvoleném materiálu. Ze všech druhů dřeva se právě sibiřský modřín nejlépe hodí na terasové krytiny a hranoly. Je odolný vůči jakékoli zátěži. Právě z tohoto druhu dřeva jsou zhotoveny podpěry a piloty, na nichž dosud stojí Benátky.

Po mnoho staletí na ně působí slaná voda z laguny, aniž by je poškodila. Nedochází k podstatnému snížení užitných vlastností materiálu ani vlivem vlhkosti či značné zátěže.

Před pokládkou hranolů ze sibiřského modřinu je nutno:
 • – připravit a očistit plochu,
 • – připravit podklad,
 • – vyrovnat povrch,
 • – v případě potřeby postavit přídavné podpěry.


Poté se hranol připevní pomocí hmoždinek nebo kotvicích šroubů. Aby nedocházelo k vrzání, je nutno použít pogumované montážní podložky. Odborníci vždy doporučují při nákupu materiálu zajistit, aby krytina a hranol na terasovou desku byly z téhož druhu dřeva. Při odpovídající vlhkosti, koeficientech lineární roztažnosti a pevnosti se konstrukce stane pevnější, bude mít delší životnost, minimalizuje se riziko pokřivení a deformace. Pro stejné materiály je snazší vybrat spojovací materiál.

Optimální stav: hranol na terasovou desku má pravoúhlý průřez, jeho výška je jeden a půl až dvakrát větší než šířka a vlhkost je max. 18%. Rozteč mezi hranoly musí být 40 až 60 cm, podle plochy a zátěže. Rozměr desek je taktéž variabilní. Čím jednodušší je konstrukce, tím větší může být i rozteč. V případě kompaktních vnějších podpěr je přípustná větší rozteč.